Aktuálne sa celosvetovo radí iControl medzi prvých ktorý integrujú čerstvú novinku výrobcu HopeRF – modul RFM69W na jeho komerčné využitie v oblasti domácej automatizácie!

Ide o HW, ktorý umožňuje pracovať v širokom spektre výkonu. Implementuje hardvérové kryptovanie a je pripravený na tvorbu rádiových mesh sietí. Jeho architektúra ho predurčuje na tvorbu citlivých aplikácii v oblasti bezpečnostných prvkov a takisto pre komunikáciu v sťažených podmienkach ako obojsmerná výmena dát na veľké vzdialenosti, či v prostredí s veľkým rušením.

 

/english version/

Currently we belong among the first worldwide, who integrate the newest outing of the HopeRF manufacturer – module RFM69W for its commercial use in the area of home automation!

It is a HW, which allows the work in a broad spectrum of performance. It implements hardware encrypting and is ready for the creation of radio mesh networks. Its architecture designates it for the creation of sensitive applications in the area of security elements as well as for communication in harsh conditions like a long-distance bi-directional exchange of data or in an environment with significant interference.

Posted in: